Spr!ngkracht
Met sprongen de wereld in

Wat bied ik aan

Er zijn verschillende mogelijkheden. De cursussen zijn in principe online te volgen en contact met mij gaat via Skype, Teams, mail en/of Whatsapp. Voordeel is dat de coachmomenten efficiënt ingezet kunnen worden, liever wat vaker voor 15 minuten, dan 1x een uur. Ook maakt het dus niet uit waar je woont of waar de cursus gevolgd wordt, zolang er internet is, is van alles mogelijk. De kinderen kunnen er zelfstandig doorheen, omdat veel wordt toegelicht in filmpjes en met tekst. De coachmomenten worden zo echt ingezet daar waar het nodig of gewenst is. Uiteraard is het indien gewenst ook mogelijk offline te coachen, daar kunnen we dan aanvullende afspraken over maken.

 

SLiM naar de brugklas

Voor alle kinderen is het een spannende tijd: de aanloop naar de brugklas. Sommige kinderen kunnen daar wel een extra steuntje bij gebruiken. De online training "Slim! Naar de brugklas" helpt hierbij. De training is onder andere geschikt voor kinderen die:

  • op de basisschool makkelijk meekwamen en daardoor eigenlijk nooit geoefend hebben met leren leren
  • niet goed weten hoe ze moeten plannen
  • moeite hebben zich aan hun huiswerk te zetten
  • de overstap spannend vinden, op zien tegen alle veranderingen 

De training is geschikt om zelf samen met je kind te doorlopen, maar het is ook mogelijk om de training te ondersteunen met een aantal coachsessies. De training is aantrekkelijk vormgegeven en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen uit groep 8. De lessen zijn gevarieerd; zo wordt er gewerkt met video's, zelftests, korte teksten, formulieren om te downloaden en diverse opdrachten.  

De opzet is zo dat jullie elke week één les doen. Je krijgt echter in één keer toegang tot het hele lespakket, dus als je liever sneller of juist langzamer werkt, is dit ook mogelijk. 

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Les 1: De verschillen tussen de brugklas en de basisschool en het formuleren van doelen voor de training

Les 2: Leren plannen- oefenen met een lange termijn planning en een weekplanning

Les 3: Leren voor een toets en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken

Les 4: Woordjes en begrippen leren, met WRTS en Flashcards

Les 5: Mindmappen

Les 6: Mindset, motivatie en doorzetten

Met als resultaat: Je kind weet hoe het een korte en lange termijnplanning kan maken en hoe hij of zij kan leren voor toetsen en overhoringen. Je kind gaat beter voorbereid, meer ontspannen en met meer zelfvertrouwen naar de "middelbare".

 

SLiM leren leren en plannen

De stap naar de middelbare school is voor veel kinderen groot. Er verandert veel en er worden ook andere eisen gesteld aan de leerlingen. Voor veel kinderen gaat dit niet vanzelf. Vallen de resultaten tegen? Is je kind (te) lang bezig met huiswerk maken en denk je dat dat effectiever kan? Weet je kind niet hoe hij of zij moet beginnen met het maken van huiswerk? Geen zin en doet je kind niets thuis? Steeds maar weer ruzie over het maken van het huiswerk en de cijfers? Weet jij als ouder niet meer hoe je je kind kunt helpen? En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Misschien is de online training  "Slim leren leren en plannen" met begeleiding iets voor jou en je kind. 

De training wordt in drie varianten aangeboden; de "light"variant voor kinderen die zeer zelfstandig en gemotiveerd zijn, de basis variant waarbij de online coaching wordt uitgebreid. En de uitgebreide variant waarbij er wekelijks een coachingsmoment wordt ingepland. 

De training bestaat uit de volgende modules:

Module 1: Start: beginsituatie en doelen stellen
Waar staat je kind aan het begin van dit programma? Welke voorwaarden zijn er nodig om te kunnen leren? Hoe zit het met de plek waar huiswerk wordt gemaakt?

 Je zoon/dochter gaat aan de slag met het stellen van doelen en maakt een plan om aan de doelen te werken.

Module 2: Motivatie en  mindset
Welke vormen van motivatie zijn er en hoe kan je jezelf motiveren. Ook komt er informatie over verschillende mindsets aan bod en tips hoe je deze kunt veranderen. 

Module  3: Plannen
Je kind leert om een lange termijnplanning, weekplanning en dagplanning te maken.

Module 4: Leerstrategieën
Informatie over verschillende leerstrategieën. Je kind experimenteert en leert welke strategieën het beste bij hem/haar passen.

Module 5: Concentratie
Hoe is het gesteld met de concentratie van jouw kind? Je kind leert wat hij/zij kan doen om ervoor te zorgen dat het concentreren beter gaat.

Module 6:Na de toets

De toets is gemaakt. Je kind leert om te reflecteren op hoe het leren voor de toets en de toets zelf gegaan is. Wat ging goed en werkte goed en wat kan de volgende keer beter anders?

Module 7: Afronding: Evalueren & vooruit kijken
We gaan evalueren hoe het de afgelopen tijd gegaan is en of de doelen behaald zijn. Ook kijken we vooruit. Je kind maakt een plan voor de komende tijd. 

Met als resultaat: Je kind heeft leren plannen en leren op een manier die bij hem of haar past. Voor betere resultaten, meer zelfvertrouwen, meer motivatie en minder stress in huis.

tarieven | over mij | contact

Concentreren kun je leren

Meer dan ooit worden pubers omringt met verleiding. Die laptop waar je mee moet werken is ook verbonden met het internet vol filmpjes, games en vrienden. Die telefoon waar je huiswerk op staat, lokt constant.

Er zijn zoveel dingen te bedenken die leuker zijn dan je schoolwerk. En dat leidt tot uitstelgedrag. Nog even iets anders gaan doen, heel inefficiënt dingen doen of doelloos voor je uit staren. 

Eigenlijk is het ook vreemd; we verwachten van kinderen dat ze zich kunnen concentreren, zonder dat hen ooit is uitgelegd hoe je dat nu het beste kan doen. Zeker voor een puberbrein is dit niet vanzelfsprekend.

Gedurende 5 weken geeft de training "Concentreren kun je leren"  in de vorm van video's, challenges en heel veel tips, handvatten om te ontdekken waardoor je afgeleid raakt en wat jij nodig hebt om je wel te kunnen focussen op je taak.

Liever een stok achter de deur? Of meer begeleiding bij het doorlopen en toepassen van de training? Dat kan in de vorm van de PLUS-variant met begeleidingssessies. We gaan dan samen door de training heen en ik denk mee over hoe je het best de tips kunt toepassen. 

Aan bod komen:

  • Ken jezelf; Wat helpt jou om te concentreren? Waar wordt je door afgeleid? En waar doe je het eigenlijk voor?
  • Concentratietechnieken
  • Omgaan met uitdagingen
  • Train je concentratiespier
  • Verschillende challenges 

De volgorde van de onderwerpen wordt aangepast aan jouw aandachtspunt dat uit de quiz in de eerste training komt.

Met als resultaat: meer focus, waardoor huiswerk sneller en beter gedaan kan worden, zodat er meer tijd overblijft voor andere dingen.